Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

158 triệu đồng

  • img

Dongfeng 5tan 2008

Giá: 158 triệu đồng

. xe đang hd bình thường
. thùng đẹp . vỏ mới thay của ấn độ
. trong tải 5t
. co trang bị hộp đen hành trình + dinh vị 
. đăng kiểm t4/2018