Quy chế & Chính sách

Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử trên website Marketplace.vn

Sàn giao dịch thương mại điện tử Sài Gòn Marketplace (“Sàn giao dịch TMĐT” hoặc “Marketplace.vn”) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần giải pháp kỹ thuật công nghệ Sài Gòn Marketplace (“Công ty”) một Công ty thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

QUY ĐỊNH MỞ SHOP

QUY ĐỊNH MỞ SHOP

Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin